عجیب ولی واقعی... نام کانال
عجیبترین های دنیا + دانستیها + هرشب یک سخن از بزرگان + هر هفته یک داستان پارانرمال(اتفاق عجیب در زندگی افراد) شرح کانال
ajibvageyi آدرس کانال
دانستنی ها موضوع کانال
347 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد