کارآفرینی و ایده های جدید نام کانال
شرکت افق پژوهش نیکان تنها شرکت فعال در تمامی زمینه های پژوهشی و دارای مجوز امورات ثبتی از جمله اختراع،طرح صنعتی، برند و شرکت میباشد شرح کانال
ofoghnikan آدرس کانال
علمی موضوع کانال
198 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد