کانال رسمی اختراعات و ابتکارات نام کانال
کانال اطلاع رسانی اختراعات، ابتکارات و ایده های روز دنیا. شرح کانال
inventors_keykio آدرس کانال
علمی موضوع کانال
1054 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد