تندرستی بر اساس پژوهش های معتبر نام کانال
پژوهش های معتبر در زمینه راههای طبیعی درمان بیماریهای جسمی، روحی و فکری از جمله از طریق تغذیه و ورزش درست به طور خلاصه و با ذکر منابع علمی آنها معرفی می شوند  تا از سردرگمی فارسی زبانان بواسطه اد شرح کانال
behrouzmashhour آدرس کانال
پزشکی موضوع کانال
584 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد