رادیکلاد نام کانال
تولید نرم افزار -پیوند بازار سنتی با مدرنیته ساخت و تولید شبکه های اجتماعی-ایجاد بستر فناوری اطلاعات و محیط استارت آپی شرح کانال
radicloud آدرس کانال
آموزشی موضوع کانال
222 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد