عسکدونی نام کانال
ارسال روزانه عکس با موضوعات متفاوت مناسبتی جالب و سرگرم کننده شرح کانال
askdooni آدرس کانال
طنزوسرگرمی موضوع کانال
229 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد