درهم آباد نام کانال
https://telegram.me/dar_hamabad شرح کانال
dar_hamabad آدرس کانال
طنزوسرگرمی موضوع کانال
282 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد