کانال گیزتیز نام کانال
کانالی برای تمام سنین - مجله روزانه گیز تیز را در تلگرام دنبال کنید ، پر از عکس و طنز و خنده شرح کانال
giztiz آدرس کانال
طنزوسرگرمی موضوع کانال
147 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد