میکاییل نام کانال
ارتباط قرآن و فیزیک (قرآن و اتم، هسته، ذره و پادذره، کیهانشناسی، نسبیت انیشتین و...) شرح کانال
mikaeelpak آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
1371 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد