کمک آموزشی فیزیک نام کانال
شامل : آزمایش-جزوه-نرم افزار-نمونه سوال -تست-معرفی سایت ها و تلگرام های پرمحتوا- یادگیری تعاملی -فیلم -همفکری-ایده های ناب و... شرح کانال
tadayonfarphysics آدرس کانال
علمی موضوع کانال
368 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد