تکست گرافی نام کانال
نیازی نیست توضیح بدم جوین بده مطمئنم خوشت میاد حرف دل خیلیاست بد بود لفت بده شرح کانال
texxtgraphy آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
200 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد