شاید این جمعه بیاید... نام کانال
با سلام مدیر گروه هستم.ورود افراد جدید را به گروه خوش امد می گوییم.امیدوارم بتوانیم در کنار هم در راه اماممان کاری بکنیم. شرح کانال
shayadinjomehbiayad آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
339 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد