نام کانال : کانال دلتنگ کربلا
 شرح کانال : کانال مذهبی برای جاماندگان و دلتنگای حرم ارباب
 آدرس کانال : karbalaye_moala
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 182
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام