نام کانال : اکارم
 شرح کانال : طرح مباحثی پیرامون عفاف و حجاب،تهاجمات بی فرهنگی و...برای نوجوانان ،جوانان و خانواده ها .
 آدرس کانال : akarem_262_55
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 65
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام