تخفیف در یزد نام کانال
در این کانال فروشگاه هایی که کالاها و خدمات خود را ارزان تر دیگر فروشگاه های استان یزد عرضه می کنند، معرفی می شوند. شرح کانال
takhfifdaryazd آدرس کانال
اقتصادی موضوع کانال
7 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد