عاشقانه های آسمانی نام کانال
‍ دل ڪه هوایے شود... پرواز است ڪه آسمانےات مےڪند. و اگر بال خونیـن داشته باشےدیگر آسمــان، طعم ڪربلا مےگیرد. زیارت شهدا ،مجردانه ،پابوس،مناجات ،خندیشه،همسفرانه شرح کانال
asemaniiiiiiiha آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
129 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد