آکادمی مدیریت حرفه ای نام کانال
مرکز تخصصی آموزش رابگان و مجازی، مشاوره و تحقیق در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت کسب و کار، مدیریت سازمان و صنایع شرح کانال
pmacademy آدرس کانال
آموزشی موضوع کانال
256 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد