ادویه جات ضامن نام کانال
شرکت اطمینان هدف توس (ضامن) تولید کننده و بسته بندی انواع طعم دهنده ها و معطر کننده های طبیعی غذایی در مشهد میباشد و همچنین دارای دو برند ادویه جات عالی سرا و نبات بارثاوا میباشد. شرح کانال
zamenco110 آدرس کانال
اطلاع رسانی موضوع کانال
76 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد