کانون سرمایه گذاری خارجی نام کانال
Association for Foreign Investment ارائه خدمات آموزشی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه سرمایه گذاری خارجی شرح کانال
f_investment آدرس کانال
اقتصادی موضوع کانال
180 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد