دوران عاشقی نام کانال
فصل فصل از دفتر خاطرات خود را در "دوران عاشقی" ورق بزنید گلچینی از ناب ترین عاشقانه ها در تخصصی ترین کانال عاشقانه ی تلگرام شرح کانال
doraneasheghi آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
334 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد