دنیا حکایت تلخی دارد نام کانال
شعر -مطالب زیبا -سخنان بزرگان -موزیک سنتی-عکس نوشته شرح کانال
hasallam آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
382 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد