نام کانال : تفکرقرانی
 شرح کانال : ارایه تفاسیر ایات به صورت خلاصه وروان وهزاران نکته اخلاقی و قرانی وداستانکهای قرانی واخلاقی کلیپ خنده حلال
 آدرس کانال : tafakor_qurani
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 1082
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام