خوشتیپ و باحجاب نام کانال
این یه دعوت نامهٔ رسمیه؛واسه خانمهایی که دوست دارن خوشتیپ و تک باشن اما حجاب هم داشته باشن!حضور خانمهای محجبه توی این کانال الزامیه! شرح کانال
piranss_hijab آدرس کانال
فرهنگی موضوع کانال
911 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد