نام کانال : قرآن و تفسير
 شرح کانال : ارائه مطالب و پاسخ به سؤالات قرآني و تفسيري توسط يكي از شاگردان علامه جوادي آملي
 آدرس کانال : quranvatafsir
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 203
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام