قرآن و تفسير نام کانال
ارائه مطالب و پاسخ به سؤالات قرآني و تفسيري توسط يكي از شاگردان علامه جوادي آملي شرح کانال
quranvatafsir آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
497 تعداد کلیک

تخفیف در یزد