نام کانال : هیئت مکتب الصادق(علیه السلام)
 شرح کانال : تبلیغات مراسمات هفتگی و مناسبتی_صوت روضه ها و سینه زنی و سخنرانی ها_نشر معارف اهلبیت.
 آدرس کانال : maktabesadegh94
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 66
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام