لحن عاشقی نام کانال
اشعار کهن و نو عاشقانه از بزرگان و معاصران (+معرفی اجرای تصنیف ها، آواز ها و آهنگ های برخی از اشعار) شرح کانال
lovingtone آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
464 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد