نام کانال : چهل سخن
 شرح کانال : چهل سخن زیبا و اموزنده از پیغمبر و ائمه(ع) چهل سخن برگزیده از هر کدام
 آدرس کانال : chehelsokhanziba
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 182
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام