نام کانال : کربلا زمزمه سی
 شرح کانال : متن نوحه های فارسی و ترکی به همراه سبک
 آدرس کانال : bakhshayeshhobolhoseyn
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 155
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام