مجله واردات و صادرات نام کانال
هدف ما برداشتن گام در مسیر کمک به توسعه تجارت بین الملل، واردات، صادرات و بالا بردن سطح علمی تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی است. شرح کانال
Import_Export آدرس کانال
آموزشی موضوع کانال
238 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد