کانال تک بیتهای ناب نام کانال
کانالی برای عاشقان شعر و ادبیات شعرهای برگزیده شاعران معاصر و کهن شعروگرافی عکس نوشته شرح کانال
takbaytinab آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
632 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد