دعا نام کانال
فایل های صوتی ادعیه ،منابر علما شرح کانال
sedayedoa آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
499 تعداد کلیک

تخفیف در یزد