آموزش پایتون نام کانال
یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون کاملا رایگان و بدون هیچ تبلیغاتی با پشتیبانی 24 ساعته و با بروز رسانی روزانه شرح کانال
pythonlearn آدرس کانال
آموزشی موضوع کانال
357 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد