نام کانال : سیدافین
 شرح کانال : رویکرد انطباقی، پویای، خلاق و انتخابی برای علوم اسلامی. در این کانال از علوم جدید منطبق با معارف اصیل اسلامی بهره می جوییم تا سبک زندگی اسلامی را در چهارچوب حقیقی آن پویایی بخشیم.
 آدرس کانال : sidafin
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 305
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام