❤شیعه علی❤ نام کانال
کانال ما کانال شیعه علی است.پاتوق بچه شیعه ها است.دورهم جمع شدیم که بگیم پرچم بچه شیعه ها بالاست و شیعه دین مهربانی ها است. شرح کانال
alisshia آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
811 تعداد کلیک

تخفیف در یزد