تلاوتهای ناب قرآنی نام کانال
تلاوتها و مقاطعی از اساتید ایرانی و مصری آموزش تخصصی نغمات قرآنی ،صوت و لحن ، تجوید و روخوانی قرآن کریم شرح کانال
telavathainabghorani آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
553 تعداد کلیک

پاک گرام