هر چی بخوایی نام کانال
همه جور مطلب داریم..... جوک های جدید دانستنیها علمی ورزشی تاریخی............برای همه سلیقه ها موزیکهای روز ایرانی گیفهای باحال ویدیو های جدید.... هر چی در کانالهای دیگه میخواین همه را یکجا در کانال شرح کانال
harchibekhaii آدرس کانال
طنزوسرگرمی موضوع کانال
270 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد