نام کانال : مهدی عنایتی
 شرح کانال : کانال افسران جنگ نرم بردسکن کانالی با محتوای مطالب فرهنگی. مذهبی. سیاسی و خاطرات شهدا
 آدرس کانال : web7744
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 135
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام