کلام ربانی نام کانال
کانالی برای گسترش معارف دین https://telegram.me/kalamerabani ما تعدادی از طلاب سطوح عالی و خارج، اقدام به تشکیل گروهی در فضای مجازی با نام کلام ربانی نموده ایم که فعالیت خود را در قالب کانال تلگرامی شرح کانال
kalamerabani آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
599 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد