تالانت نام کانال
حسابداری و کامپیوتر درج فیلم، تصاویر، مطالب و کتاب و نیز برگزاری کلاسهای مرتبط با حسابداری و کامپیوتر شرح کانال
talant_ir آدرس کانال
آموزشی موضوع کانال
126 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد