ذوالفقار علی (ع) نام کانال
شهید بهشتی: شما پیروان حضرت علی(ع) همت کنید ایشان را خوب بشناسید تا بتوانید شیعه علی(ع) باشید و الا شیعه علی(ع) نیستید؛ شیعه اسم علی(ع) هستید… شرح کانال
zulfigarali آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
347 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد