خبرنامه نگاه نیوز نام کانال
اخبار گوناگون (سیاسی، ورزشی، داخلی، خارجی، پزشکی، اجتماعی، اقتصادی،علمی، هنری، اجتماعی، فناوری و...) شرح کانال
negah_news آدرس کانال
اطلاع رسانی موضوع کانال
98 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد