متن ها نام کانال
متن های کوتاه خود باوری، سخنان بزرگان، جملات ادبی و... شرح کانال
silver_sentence آدرس کانال
شعر و ادب موضوع کانال
586 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد