اعمال مستحبی روزانه نام کانال
هر روز ذکر و سوره و دعا های مربوط به همان روز و یک صفحه از قران کریم به همراه صوت، همچنین اعمال مستحبی روزها و ماه های خاص و بعضی دیگر از آداب مستحبی که برای انجام آنها سفارش شده است در کانال قرار داد شرح کانال
sharabianiha آدرس کانال
مذهبی موضوع کانال
1046 تعداد کلیک

تخفیف در یزد فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد