در این سایت گلچینی از کانالهای مفید شامل کانال های علمی و کانال های مذهبی و ... تلگرام که دارای ویژگی هایی مثل مذهبی بودن، علمی بودن، برای همه مناسب بودن، محدود بودن تعداد پیام در روز و ... معرفی گردیده است.
اگر کانال شما ویژگی های فوق را دارد می توانید از این طریق به دیگران معرفی کنید.
ارتباط با مدیر: @www_yeknokteh_ir
کانال یک نکته: کانال یک نکته

درحال حاضر امکان ثبت کانال جدید در سایت یک نکته وجود ندارد. شما می توانید کانال خود در سایت معرفی کانال های مفید تلگرام ثبت نمایید.